Contributie beleid - Voetbalvereniging Bunde

Contributie beleid

Contributie beleid

Beste leden,

Zoals jullie j ekunnen voorstellen zijn de contributiegelden voor VV Bunde één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Deze inkomstenbron wordt elk jaar belangrijker voor het voortbestaan van onze vereniging.

Afgelopen seizoenen hebben wij de contributiegelden nagenoeg voor 100% ontvangen, echter niet zonder extra onnodige energie van een aantal vrijwilligers, lees bestuur en teamleiders.

Gezien dit belang hebben wij gemeend het contributiebeleid duidelijk op papier te zetten, te handhaven en met jullie te delen.

Contributiebeleid


Iedereen die op 1 juli als lid ingeschreven sraat bij VV Bunde dient uiterlijk 15 september de contributie te hebben voldaan. Om deze contributieverplichting te kunnen voldoen zal uiterlijk 15 augustus een contributienota per mail verstuurd worden.

Indien op 15 september de contributie niet is voldaan ontvangt u een betalings herrinering. Als u dan nog niet betaald binnen een termijn van 14 dagen dan ontvangt u een 2e betalingsherrinering en wordt de contributie verhoogd met een boete van € 15,00.

Een lid dat ook na een 2e betalingsherrinering de contributie nog niet heeft voldaan, wordt door het bestuur uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. In het KNVB administratie systeem wordt u, of uw zoon of dochter geblokkeerd, dit betekend dat er niet meer gespeeld mag worden. In dien u blijft volharden in het niet betalen van de contributie, dan wordt u van de ledenlijst afgevoerd.

Let op:

  • Leden die niet voor 1 juli voor het komend seizoen zich afgemeld hebben dienen de volledige contributie voor dit seizoen te betalen.
  • Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Betalen in termijnen


Er bestaatr de mogelijkheid tot het betalen van de contributie in 2 termijnen (15 september en 15 januari). Als u gebruikt wilt maken van een betalingsregeling kunt u dat voroaf aangeven of direct na ontvangst van de contributienota door een mail te sturen naar
wedstrijdsecretaris@vvbunde.nl.

In de mail kunt u aangeven dat u in termijnen wenst te betalen. U zult van deze betalingsregeling een bevestiging ontvangen. Het niet op tijd voldoen van de bedragen leidt ertoe dat de betalingsregeling komt te vervallen en bent u het restant bedrag per direct verschuldigd.

Jeugdsportfonds


In het kader dat iedereen moet kunnen sporten heeft VV Bunde een samenwerkingsovereenkomst met het jeugdsportfonds. Wanneer u gelden niet kan betalen, kunt u onder voorwaarde een aanvraag voor uw kind indienen via de gemeente bij het jeugdsportfonds Limburg. Info is te verkrijgen via het bestuur.

Bijzondere bepalingen


Mutaties

Het lid, ouder of verzorger is zelf verantwoordelijk tijdig wijzigingen zoals, nieuw adres en e-mail door te geven via wedstrijdsecretaris@vvbunde.nl of via de website bij 'Onze club - Lidmaatschap - Mutaties'.


Ziekte/Blessures

Indien een lid ziek wordt of een blessuren oploopt waardoor het niet meer mogelijk zal zijn het verdere seizoen te kunnen voetballen, zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.


Beëinding lidmaatschap en contributiebetaling

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijf u toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd!
De belangrijkste reden hiervoor is dat VV Bunde in veel gevalleb al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschao van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen.


Restitutie contributie in verband met structureel vrijwilligerswerk

Indien een spelend-lid structureel vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht kan hij/zij middels het formulier "Restitutie contributie" het verzoek tot restitutie indienen. Dit formulier dient afgegeven te worden aan een bestuurslid of gemaild te worden aan wedstrijdsecretaris@vvbunde.nl.

Belangrijk is dat de werkzaamheden vooraf goedgekeurd worden door het bestuur of de jeugdcoördinatoren.

Tot slot


Het aanmanen en incasseren van contributie kost VV Bunde vooral veel tijd van vrijwilligers. Tijd die wij onze vrijwilligers veel liever aan andere dingen zouden laten besteden. Dat kan alleen als u er allemaal voor zorgt dat de contributie op tijd wordt bepaald.

Bij voorbaat dank.

Bestuur VV Bunde
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!